CALVIN KLEIN JEANS 香港太古城中心專門店重新開幕

CALVIN KLEIN JEANS 香港太古城中心專門店佔地逾2,000平方呎,位於港島東太古城中心二樓,網羅男女裝設計師牛仔服、便服、外衣、配飾、腕錶、眼鏡及香氛,以至男女裝內衣系列。